Sensibilització musical (Escoltar, interpretar i crear).

La música a  Infantil és del tot vivencial, passa per la descoberta, l‘experimentació i la creació.

Els nens descobreixen que amb la música, a més de gaudir, poden expressar moltes coses. Amb la música desvetllen la seva sensibilitat i el gust per diferents tipus de manifestacions artístiques, ja siguin cantades o dansades. Amb la música el nen desenvolupa uns hàbits d’escolta i atenció, així com de respecte per la pròpia actuació individual i la de la resta del grup.
Per tant a l’hora de treballar la sensibilització musical amb els infants sempre tinc present tres aspectes molt importants: l’audició, el moviment i l’expressió, i la relaxació. Faig propostes dels tres blocs, ja que és imprescindible mantenir un equilibri, i sobretot treballo a fons i amb molta cura la relaxació, perquè aquesta ens ajudarà i ens prepararà per realitzar activitats relacionades amb l’audició i el moviment.
La cançó també és un element importantíssim a l’hora de treballar la música amb els nens i les nenes.

Objectius:

  • Gaudir de la música, des de la primera sessió, independentment dels coneixements musicals.
  • Desenvolupar la sensibilitat musical.
  • Potenciar la memòria i la intel·ligència musical.
  • Donar a conèixer als infants les obres dels grans compositors.
  • Apropar als infants diversos instruments musicals.

Metodologia:

Totes les sessions són vivencials, participatives i molt actives. La música es treballa a partir de l’audició, el moviment, els jocs, la descoberta i el “gaudi”.

Connecta amb mi

#uncontealsac

Connecta amb mi

#uncontealsac